Độc giả thấy các mối liên hệ trong thông điệp mới của nhà sáng lập Pháp Luân Công