[ĐỘC QUYỀN] Cựu Chỉ huy Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ tiết lộ những thất bại trong phản ứng di tản ngày 06/01