[ĐỘC QUYỀN] Hoa Kỳ: Cựu đặc vụ từ chối đột kích nghi phạm sự kiện ngày 06/01 cảnh báo về việc FBI vũ khí hóa

Sự phản đối dựa trên Hiến Pháp của ông Stephen Friend đối với sự kiện ngày 06/01 đã khiến ông phải rời Cục Điều tra