ĐỘC QUYỀN: Hàng chục nón bảo hiểm chống bạo động của Cảnh sát Điện Capitol đã bị tịch thu ngay trước vụ xâm nhập ngày 06/01