[ĐỘC QUYỀN] Ông Epps linh tính sẽ có một cuộc tấn công bằng bom gần Điện Capitol vào ngày 06/01