Cựu Đệ nhất Phu nhân Melania Trump phá vỡ im lặng về sự kiện ngày 06/01