DOE: Chính phủ sẽ xuất thêm 45 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu Chiến lược