Đối với một số người tị nạn Ukraine, chiến tranh tái hiện những gì xảy ra năm 2014