Động đất 6.4 độ ở phía Bắc California gây thương vong, thiệt hại