Động đất mạnh tấn công Marocco, ít nhất 296 người thiệt mạng