Đồng dollar Mỹ tiếp tục rót vào tội ác diệt chủng của Trung Quốc