Đồng hành kề bên: Dẫn lối người trẻ vượt qua bão giông

Tuổi trẻ phạm sai lầm là điều khó tránh khỏi, nhưng sự dẫn dắt của người đi trước có thể giúp ích họ.