Có phải thế hệ Z đang trở thành ‘thế hệ trắng tay?’

Thế hệ Z đang kiếm được ít tiền hơn và gánh nhiều nợ nần hơn thế hệ Y. Làm thế nào chúng ta có thể xoay chuyển tình thế?