Đồng USD đạt gần mức cao nhất trong một năm trước khi công bố biên bản họp của Fed