USD tăng lên mức mạnh nhất vào năm 2021 bất chấp lo ngại ngày càng tăng về việc chính phủ đóng cửa