Dự báo của Ngân hàng Thế giới: Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm thứ 2 trong 3 thập niên