Du khách đổ về Trung tâm Rockefeller để chiêm ngưỡng cây thông Noel cao 25 ​​mét