Du lịch Ngày Độc Lập vượt mức trước đại dịch; trình diễn pháo hoa đã sẵn sàng