Dữ liệu ban đầu của IRS cho thấy số tiền hoàn thuế của người dân Mỹ từ đầu năm đến nay ít hơn so với năm ngoái, một hiện tượng đã được cơ quan này và các chuyên gia thuế dự đoán trước.

Dữ liệu của IRS cho thấy, kể từ ngày 03/02, số tiền hoàn thuế trung bình đã ở mức 1,963 USD, hoặc giảm khoảng 10.8% so với cùng thời kỳ năm trước, khi con số này ở mức trung bình là 2,201 USD.

Dữ liệu của cơ quan này cũng cho thấy rằng nhiều khoản tiền hoàn thuế đã được thanh toán. Kể từ ngày 03/02, 6.9 triệu khoản hoàn thuế thông qua chuyển trực tiếp vào tài khoản đã được báo cáo, so với 4.46 triệu khoản trong cùng thời kỳ năm ngoái — tăng 38.7% so với năm trước.

Tuy nhiên, cho đến nay có nhiều tờ khai thuế hơn đã được giải quyết trong năm 2023. Theo cơ quan này, tính đến hôm 03/02, khoảng 19 triệu tờ khai thuế đã được giải quyết, so với 13 triệu đã được giải quyết trong cùng thời kỳ năm trước, tăng 29% so với năm đó.

“Tôi cho rằng tiền hoàn thuế của mọi người sẽ ít hơn vì thực tế là họ sẽ không nhận được các khoản đặc biệt trong đại dịch này nữa,” ông Eric Bronnenkant, giám đốc về thuế tại Betterment, nói với Yahoo Finance trong một cuộc phỏng vấn mới đây. “Rõ ràng là, hoàn cảnh của mọi người đều là duy nhất, nhưng tính trung bình thì số tiền hoàn thuế sẽ nhỏ hơn do có ít tiền kích thích chi tiêu hơn.”

Các chuyên gia thuế khác và chính IRS đã tuyên bố trong nhiều tháng rằng người nộp thuế nên mong đợi tiền hoàn lại ít hơn đối với các khoản thuế năm 2022 của họ. Lý do là một số lựa chọn và các loại giảm thuế liên quan đến đại dịch không còn khả dụng nữa.

“Số tiền hoàn thuế có thể ít hơn vào năm 2023,” IRS đã cảnh báo rằng hồi tháng Mười Một năm ngoái (2022). “Người nộp thuế sẽ không nhận được một khoản thanh toán kích thích chi tiêu bổ sung với một khoản hoàn thuế năm 2023 bởi vì không có các khoản Thanh toán Tác động Kinh tế nào cho năm 2022. Ngoài ra, nếu những người nộp thuế không liệt kê thành từng khoản và thực hiện khoản khấu trừ theo tiêu chuẩn thì sẽ không thể khấu trừ các khoản đóng góp từ thiện của họ.”

IRS đã lưu ý rằng đối với mùa khai thuế năm 2022, Tín Thuế Trẻ em (CTC), Tín Thuế Thu nhập Kiếm được (EITC), và Tín thuế Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc được áp dụng. Nhưng các số tiền tín thuế đó đã trở về những mức trước đại dịch.

Là một phần trong nỗ lực cứu trợ đại dịch của chính phủ liên bang, CTC đã được mở rộng từ 2,000 USD cho mỗi trẻ em lên 3,600 USD cho mỗi trẻ em dưới 6 tuổi và lên 3,000 USD cho trẻ em từ 6 đến 17 tuổi. Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ (American Rescue Plan) cũng đã khiến các khoản tín thuế này được trả hoàn toàn, trong khi chỉ gửi trả một nửa khoản tín thuế này vào hàng tháng cho các gia đình trong nửa cuối năm 2021. Các gia đình đủ điều kiện để yêu cầu nửa còn lại trên tờ khai thuế năm 2021 của họ.

Trong khi đó, khoản Tín Thuế Trẻ em không còn được thực hiện nữa, nhưng 1,500 USD trong các khoản tín thuế này vẫn được thực hiện cho một số người có thu nhập thấp nhất định có người phụ thuộc là trẻ em.

Trong một thông cáo báo chí hôm 23/01 thông báo bắt đầu mùa khai thuế, cơ quan thuế này một lần nữa cảnh báo rằng nhiều người nộp thuế nên mong đợi một khoản hoàn thuế nhỏ hơn trong năm nay do những thay đổi về luật thuế.

Hồi tháng trước, IRS cho biết: “Do những thay đổi về luật thuế, chẳng hạn như việc loại bỏ Tín Thuế Trẻ em Tạm ứng (Advance Child Tax Credit) và không có Tín dụng Giảm Thuế để Phục hồi (Recovery Rebate Credit) trong năm nay để đề nghị các khoản thanh toán kích thích chi tiêu liên quan đến đại dịch, nên nhiều người nộp thuế có thể thấy số tiền hoàn thuế của họ thấp hơn một chút trong năm nay.”

Đối với những người đủ điều kiện được hoàn tiền, có thể mất nhiều thời gian hơn. Năm ngoái, IRS đã cảnh báo rằng một số tờ khai thuế có thể cần thêm thời gian để giải quyết trong năm nay.

Theo trang web của IRS, người nộp thuế sẽ kỳ vọng nhận được tiền hoàn thuế năm 2022 trong vòng khoảng 21 ngày kể từ ngày nộp tờ khai thuế nếu họ nộp đơn điện tử. Trang web còn cho biết những người có Tín Thuế Thu nhập Kiếm được hoặc Tín Thuế Trẻ em bổ sung có thể sẽ phải đợi lâu hơn.

Jack Phillips
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Jack Phillips là một phóng viên cao cấp của The Epoch Times tại New York. Ông chuyên về tin tức thời sự.

Bản tin có sự đóng góp của ông Tom Ozimek
Vân Du biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn