Dữ liệu cho thấy: Quá liều acetaminophen là nguyên nhân hàng đầu gây ra suy gan ở Hoa Kỳ