Dự luật bầu cử gây tranh cãi giúp ích cho Đảng Dân Chủ được Thống đốc Illinois ký thành luật

Thống đốc Tiểu bang Illinois Pritzker cho biết: ‘Dự luật thực sự bảo đảm rằng chúng ta không có những thỏa thuận ngầm để đưa người vào lá phiếu.”