Dự luật cơ sở hạ tầng của Thượng viện từ bỏ nội dung cung cấp tài trợ cho IRS