Thống đốc California Gavin Newsom đã ký một gói ngân sách “Kế hoạch Trở lại” trị giá 100 tỷ USD bao gồm các biện pháp giảm thuế và chi phiếu kích thích chi tiêu để giúp cư dân tiểu bang phục hồi sau đại dịch và dẫn đến các đợt phong tỏa [tại tiểu bang].

Đảng Dân Chủ nói với các phóng viên hôm 13/07 rằng gói SB 139 sẽ cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho người dân California, những người cần nó nhất, khi gọi đây là kế hoạch phục hồi lớn nhất trên toàn quốc.

“Khai thác thặng dư lớn nhất trong lịch sử tiểu bang, chúng tôi đang thực hiện các khoản đầu tư mang tính chuyển đổi trên diện rộng sẽ giúp đưa tất cả cộng đồng của chúng ta trở lại từ đại dịch và trả lợi tức cho các thế hệ sau,” ông Newsom nói tại Trung tâm Thanh niên & Gia đình Barrio Action ở El Sereno.

Thống đốc California Newsom
Thống đốc California Gavin Newsom nói chuyện trong một cuộc họp báo ở San Jose, California, hôm 26/05/2021. (Ảnh: Amy Osborne/AFP/Getty Images)

Văn phòng của ông Newsom cho biết trong một tuyên bố rằng kế hoạch này cung cấp cứu trợ tiền mặt ngay lập tức cho các gia đình trung lưu và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch và các đợt đóng cửa, tạo ra đợt giảm thuế tiểu bang lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và là gói cứu trợ doanh nghiệp nhỏ lớn nhất trên toàn quốc.

Cụ thể, gói này sẽ gửi tiền cho các doanh nghiệp nhỏ và những người cho thuê nhà cũng như những người dân California có thu nhập hàng năm từ 75,000 USD trở xuống.

Kế hoạch cũng đầu tư khoảng 12 tỷ USD trong hai năm để giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư của tiểu bang, văn phòng của ông Newsom cho biết. Ngoài ra, gần hai phần ba người dân California hiện nay sẽ đủ điều kiện nhận chi phiếu kích thích chi tiêu trị giá 600 USD; các gia đình hội đủ điều kiện có trẻ em sẽ nhận được thêm 500 USD.

Chính phủ tiểu bang lưu ý rằng tiểu bang cung cấp gói hỗ trợ người thuê nhà lớn nhất trong nước, với 5.2 tỷ USD được dành để hỗ trợ những người thuê nhà và chủ nhà có thu nhập thấp, bao gồm 100% tiền thuê lại và tất cả tiền thuê nhà “cho vài tháng trong tương lai.” Hai tỷ USD nữa được dành cho các hóa đơn tiền nước và điện nước quá hạn cũng như quỹ hỗ trợ pháp lý cho người thuê nhà.

Gói này cũng cung cấp 4 tỷ USD tài trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp nhỏ của tiểu bang, bên cạnh khoản giảm thuế 6.2 tỷ USD nhằm giúp đỡ các chủ doanh nghiệp nhỏ. Văn phòng ông Newsom cho biết một chương trình cấp tín thuế trị giá 120 triệu USD cũng sẽ được tạo ra để khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đến California.

Ông Newsom cho biết trong một tuyên bố rằng, “Thông qua kế hoạch toàn diện này, tiểu bang đang giải quyết những bất bình đẳng do đại dịch gây ra, mở rộng sự hỗ trợ của chúng tôi đối với những người dân California đang đối mặt với những khó khăn lớn nhất, tăng cơ hội cho mọi trẻ em, đối mặt với tình trạng vô gia cư và tăng gấp đôi công việc của chúng tôi để xây dựng khả năng chống lại những tác động của biến đổi khí hậu đe dọa tương lai của California.”

Vị Thống đốc tiểu bang, người đang đối mặt với một cuộc bầu cử bãi nhiệm vào ngày 14/09, cho biết tại sự kiện El Sereno rằng ông “lưu tâm đến những căng thẳng và thách thức” mà tiểu bang vẫn phải đối mặt, nhưng ông “hoàn toàn tự tin và vui mừng với những gì mà bản kế hoạch này, những gì mà ‘kế hoạch trở lại’ ở đây tại tiểu bang California này mang lại cho 40 triệu người dân California [trở nên] mạnh mẽ trong tương lai.”

Vài giờ trước đó, Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti cho biết các quỹ này sẽ giúp tiểu bang mở rộng và thực hiện các chương trình, sẽ có “tác động tích cực, lâu dài đến thành phố và cộng đồng của chúng tôi.”

Thị trưởng cho biết, “Nhờ có phái đoàn lập pháp Los Angeles của chúng tôi, thành phố của chúng tôi đã giành được một số thắng lợi lớn. Tôi muốn cảm ơn phái đoàn của chúng tôi và Thống đốc Newsom vì những nguồn lực quan trọng sẽ đến với cộng đồng của chúng tôi để giải quyết tình trạng vô gia cư, nhà ở, phục hồi kinh tế, biến đổi khí hậu và nhiều hơn thế nữa.”

Ông Newsom nói, “California không chỉ trở lại, mà California một lần nữa khẳng định mình là ngôi đền của nền kinh tế Mỹ.”

Do Isabel Van Brugen thực hiện
Bình Hòa biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: