‘Dự luật Trung Quốc’ sẽ khiến Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều hơn