Đức cho biết Trung Quốc vẫn vận hành đồn công an ở Berlin