Đức điều động binh sĩ tới Lithuania trong đợt khai triển đầu tiên ở ngoại quốc kể từ Đệ nhị Thế chiến

Thỏa thuận khai triển được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ có nhiều hiệp ước quốc phòng với các quốc gia Scandinavia.