Sự công bình-khi nghe đến từ này chúng ta có thể nghĩ đến một phòng xử án với những thẩm phán và các hành viên trong bồi thẩm đoàn.

Nhưng đối với các triết gia Hy Lạp và những nhà tư tưởng truyền thừa thì cho rằng, đức tính nền tảng của sự công bình có ý nghĩa hơn nhiều so với một hệ thống Luật pháp. Đối với họ, công bình có nghĩa là sự chính trực và sự vô tư, không thiên vị, là điều mà chúng ta thể hiện với những người thân yêu và hàng xóm của mình, đối xử với họ bằng sự tôn trọng như bản thân chúng ta mong muốn được đối xử.

Sự công bình
“Sự công bình” (Justice) của Giuseppe Salviati, khoảng năm 1559. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Khi chúng ta hành động một cách chính trực và bình đẳng với tất cả những người xung quanh – tăng lương cho một nhân viên xứng đáng, lắng nghe những người không cùng quan điểm, thay vì lên án hãy cố gắng tìm hiểu – chúng ta thúc đẩy sự hòa hợp và củng cố những nền tảng suy yếu của nền văn hóa và văn minh hiện nay của chúng ta.

Hầu hết các tôn giáo lớn trên thế giới đều khuyến khích các tín đồ của họ tuân thủ Quy tắc vàng theo nhiều phiên bản có thông điệp là: “Hãy đối xử với người khác theo cách mà bản thân bạn muốn mình được đối xử”.

Ý nghĩa của câu danh ngôn cổ xưa đó là những nhịp đập trái tim của sự công bình chân chính.

Do Jeff Minick thực hiện
An Nhiên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn