Đức thừa nhận tội diệt chủng, bồi thường 1.1 tỷ euro cho Namibia