Đức: Tình hình khí đốt ‘căng thẳng’ có thể trở nên ‘rất nghiêm trọng’ nếu người dân tiếp tục sử dụng quá nhiều