Đức tuyên bố vẫn thanh toán khí đốt cho Nga bằng euro hoặc dollar sau cuộc gọi giữa hai nhà lãnh đạo