Đức vận hành các nhà máy nhiệt điện than trở lại

Những khó khăn về nguồn cung cấp năng lượng của Đức vẫn tiếp diễn sau cuộc chiến chính trị chống lại năng lượng nhiên liệu hóa thạch và việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân.