Hoa Kỳ đạt được sản lượng dầu kỷ lục, nhưng liệu đây có phải là mức bền vững?

Sản lượng dầu thô đã đạt 13.3 triệu thùng/ngày.