Đừng bỏ lỡ bản ‘Hướng dẫn Thông tin Chính thức cho Cử tri’ của California (P.1)