Cơ hội bầu cử lãnh đạo của cư dân Quận Cam đang đến gần, với nhiều cuộc đua có ảnh hưởng mạnh mẽ đang đan xen với nhau, bao gồm [cho các vị trí trong] Quốc hội, Biện lý Quận Cam, Giám sát viên Quận, thẩm phán, các đề xuất, v.v.

Ngày quan trọng đầu tiên sắp tới là ngày 09/05, khi tất cả cử tri đã ghi danh ở Quận Cam sẽ nhận được lá phiếu của họ qua đường bưu điện và có thể bỏ phiếu cho cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 07/06.

Mọi người có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện mà không phải trả bưu phí hoặc bỏ phiếu vào 120 hòm phiếu mở trên toàn quận này vào cùng ngày hôm đó.

Ngày 23/05 là ngày quan trọng tiếp theo cần ghi nhớ, vì đây là ngày cuối cùng được phép ghi danh để có thể bỏ phiếu cho cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 07/06.

Năm ngày sau đó, tức là ngày 28/05, có 43 trung tâm bỏ phiếu trực tiếp sẽ được mở trên toàn quận; các quan chức hy vọng điều này sẽ giúp phân tán dòng người xếp hàng như thường lệ trong ngày bầu cử, và toàn bộ 180 trung tâm cung cấp đầy đủ dịch vụ sẽ mở cửa vào ngày 04/06.

Các trung tâm bỏ phiếu và hòm bỏ phiếu sẽ được sắp đặt sẵn sàng ở hầu hết mọi thành phố của Quận Cam, cũng như ở một số cộng đồng chưa sáp nhập.

Nhờ có các trung tâm bỏ phiếu này, nên các quan chức ghi danh bầu cử hiện có giải thích trong các tập tài liệu gửi qua đường bưu điện cho người dân rằng “số ngày bầu cử sẽ kéo dài 11 ngày,” cộng với gần trọn một tháng để có thể gửi phiếu bầu qua hệ thống thư cho đến ngày bầu cử (lá phiếu cần được đóng dấu bưu điện trước ngày 07/06).

Cư dân muốn tìm trung tâm bỏ phiếu gần nhất cho mình có thể truy cập vào trang web ocvote.gov để tìm trung tâm bỏ phiếu tốt nhất đối với họ trong khoảng thời gian từ ngày 28/05 đến ngày 04/06. Họ có thể điền vào một lá phiếu tại trung tâm bỏ phiếu hoặc bỏ lá phiếu mà họ đã nhận được qua đường bưu điện hoặc được in ra từ một chiếc máy điện toán.

Hệ thống bầu cử chính của California hoạt động khác với một số tiểu bang khác và được gọi là một “hệ thống bầu cử hai Ứng Cử Viên Sơ Bộ Hàng Đầu” (“Top-Two Primary”), bởi vì cư dân có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào bất kể ưu tiên đảng phái của họ là gì.

Đối với các chức vụ do cử tri đề cử, hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất này sau đó sẽ chuyển sang cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 11. Cuộc tổng tuyển cử bao gồm cả các cuộc đua của các dân biểu Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ Tiểu bang, thành viên của cơ quan lập pháp, và các vị trí hiến pháp Tiểu bang, nơi thể hiện ưu tiên đảng phái.

Đối với các chức vụ ở tiểu bang, quận, hoặc địa phương trong cuộc bầu cử sơ bộ phi đảng phái, thì ưu tiên đảng phái của ứng cử viên không được hiển thị trên lá phiếu của họ. Trong trường hợp này, nếu một ứng cử viên nhận được 50% cộng với một phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ, thì họ sẽ tự động được bầu chọn; còn nếu không đạt được số phiếu đó, thì hai người có số phiếu cao nhất sẽ chuyển sang cuộc tổng tuyển cử. Các chức vụ này bao gồm giám sát viên quận, văn phòng quận, thẩm phán tòa án cấp trên, và những vị trí khác.

Ông Drew Van Voorhis là phóng viên tin tức hàng ngày của The Epoch Times sống tại California. Ông có sáu năm kinh nghiệm làm ký giả, trong thời gian đó ông đã đưa tin về một số câu chuyện thời sự quốc gia được lan truyền mạnh mẽ và đã được phỏng vấn về công việc của mình trên cả radio và các chương trình trên mạng.

Thanh Tâm biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn