Elon Musk kêu gọi ‘những người chỉ trích nhiều nhất’ ở lại Twitter: ‘Đó là ý nghĩa của tự do ngôn luận’