Elon Musk: Thế giới vẫn cần dầu và khí đốt, nếu không ‘nền văn minh sẽ sụp đổ’