Elon Musk: ‘Vẫn có khả năng’ tiếp tục thương vụ mua Twitter