EU ra tín hiệu chuyển sang sử dụng than đá, cáo buộc Nga có ‘những hành động bất hảo’ về khí đốt