Eva Vlaardingerbroek: Nông dân Hà Lan phản đối nghị trình cộng sản theo chủ nghĩa toàn cầu