Facebook đã trả 5 tỷ USD cho FTC như một ‘khoản trao đổi’ để bảo vệ Mark Zuckerberg