FBI đột kích hai căn nhà của phụ tá thị trưởng thành phố New York

Các đặc vụ đã thực hiện các cuộc đột kích trong buổi sáng vào hai địa chỉ tại Quận Bronx, thuộc sở hữu của bà Winnie Greco. Bà Greco từng là một người gây quỹ cho Thị trưởng thành phố New York Eric Adams.