FDA chấp thuận thuốc điều trị bệnh xơ cứng teo cơ một bên