FDA: Một số người Mỹ không nên chích thêm một liều vaccine COVID-19 nữa