FDA chấp thuận vaccine RSV đầu tiên cho người cao tuổi