CDC đơn giản hóa hướng dẫn về vaccine COVID-19, đề xuất mũi bổ sung cho người có nguy cơ cao