Fed: 35% người Mỹ gặp ‘khó khăn hơn về tài chính’ trong năm 2022 do lạm phát