Fed giữ lãi suất ổn định nhưng dự kiến tăng thêm một lần nữa trong năm nay

Các thành viên ủy ban lưu ý rằng hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ đã tăng trưởng với ‘tốc độ vững chắc.’