Fiji sẽ hoàn tất thỏa thuận quân sự với New Zealand, xem xét lại hiệp định cảnh sát với Trung Quốc