Fitch Ratings: Những thay đổi chính sách của ĐCSTQ khó có thể thúc đẩy doanh số bán nhà mới ở Trung Quốc