PHÂN TÍCH: Trung Quốc đang hướng tới một thập niên kinh tế đình trệ

Một nhà phân tích cho biết: “Mọi người cần biết rằng thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc — được thúc đẩy bằng nợ — về cơ bản đã qua rồi.”